Publications

2005
Grigory Revzin, Tsvet v kontse tunnelya: "Svoyo inoye" Mikhaila Roginskogo (Colour at the End of the Tunnel. Mikhail Roginsky’s "My Other Self"), Kommersant-Daily, 09.02.2005, Moscow

Reference: www.kommersant.ru

   0 / 0